www.eprace.edu.pl » kluby-pilkarskie

Zarządzanie klubami piłkarskimi w okresie transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce

Autor:

Przemysław Marek

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. Władysław Kobyliński

Recenzent:Uczelnia:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Kierunek:

Zarządzanie i Finanse

Data powstania:

2004-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-09-27 22:23:09

Opis pracy:

Praca przedstawia sytuację w jakiej znalazły się polskie kluby piłkarskie przed zmianami ustrojowymi w 1989 roku oraz próbuje zarysować dalszy rozwój, bądź upadek piłki nożnej w Polsce już po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.