www.eprace.edu.pl » kluby-pilkarskie » Wstęp

Wstęp

W mojej pracy chcę odpowiedzieć na pytanie: Czy zła kondycja sportowa klubów piłkarskich w Polsce wynika z braku dobrych i utalentowanych piłkarzy , czy raczej bierze się z mało profesjonalnego zarządzania owymi klubami?

Praca składa się z pięciu rozdziałów podzielonych na podrozdziały:

W I rozdziale pragnę opisać i zaprezentować sytuację w jakiej znalazły się polskie kluby przed zmianami ustrojowymi w 1989 roku.

II rozdział poświęcony jest w całości drużynie „Górnika”Zabrze, jego sytuacji po roku 1989, przykład klubu, któremu zmiany wyraźnie zaszkodziły.

W III rozdziale, dla kontrastu, przedstawiony jest klub z Wronek, „Amica”, który dzięki m.in. zmianom politycznym w Polsce mógł się rozwinąć i bardzo dobrze funkcjonować w nowych realiach

W IV rozdziale daję przykład klubu bogatego, ale źle zarządzanego, a przez to nie potrafiącego zaistnieć jaśniej na arenie sportowej, „Wisła”Płock.

W V rozdziale staram się wybiec nieco w przyszłość i próbuję zarysować dalszy rozwój, bądź upadek piłki nożnej w Polsce już po wstąpieniu do Unii Europejskiej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.