www.eprace.edu.pl » kluby-pilkarskie » Zakończenie

Zakończenie

Przetrwanie i prosperowanie w biznesie sportowym nigdy nie było łatwe. Zawsze są jakieś problemy do rozwiązanie i możliwości „wspięcia się na górę”. Ale od dzisiaj aż do pierwszej dekady XXI wieku organizacje, kierownicy i szkoleniowcy będą napotykać liczne nowatorskie strategie współzawodnictwa. Konsekwencją tego współzawodnictwa będzie wiele nowych problemów oraz możliwości. Niemniej jednak zadanie właściwego poprowadzenia biznesu sportowego pozostaje.

Drogą do sukcesu firmy sportowej jest zwiększanie osobistej kreatywności, które składa się z:

1. Podnoszenia poziomu intuicji jednostek. Dla wielu osób oznacza to zwiększanie użyteczności prawej półkuli mózgowej oraz zwiększanie zdolności współpracy obu półkul mózgowych.

2. Zwalniania jednostek z jakichkolwiek form socjalizacji, która może ograniczyć ich kreatywność. Zawiera się w tym nie tylko resocjalizacja, ale również uczenie nowych zachowań, które zwiększają kreatywność.

3. Uczenia kreatywnych procesów.

Liczne osobiste oraz grupowe procesy i techniki mogą być wykorzystywane do zwiększania kreatywności, która jest przydatna w rozwiązywaniu problemów wewnątrz klubu sportowego. Pośród tych procesów znajduje się burza mózgów oraz mind mapping58.

O sukcesie SSA piłkarskiego decyduje 7 następujących czynników:

1. strategia

2. struktura

3. systemy (kierowania)

4. style (przywództwo)

5. kierownictwo

6. umiejętności

7. dzielenie się wizjami (kultura organizacji)59

Wynik meczu powinien być wynikiem kreatywnego, innowacyjnego procesu. Może to być produkt fizyczny, proces podnoszenia efektywności i zdolności, większa innowacyjność w marketingu, szkoleniu lub lepszy styl kierowania.

Jednym z podstawowych czynników skutecznego konkurowania na rynku piłkarskim jest nowoczesność firmy sportowej. Poprzez ten termin należy rozumieć zdolność tworzenia nowych i doskonalenie istniejących metod i strategii, procesów, systemów zarządzania i organizacji. Oznacza także wykorzystywanie w praktyce wyników badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, przedsięwzięć nowatorskich, nowych koncepcji, usprawnień, pomysłów i wynalazków.

Polskie kluby piłkarskie działają aktualnie w silnej międzynarodowej konkurencji, a w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej konkurencja ta będzie się nasilała.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.