www.eprace.edu.pl » kluby-pilkarskie » Prognoza na lata następne po wstąpieniu do Unii Europejskiej

Prognoza na lata następne po wstąpieniu do Unii Europejskiej

Rząd spojrzał na zagadnienia sportu kompleksowo. Dotychczas dokumenty dotyczące rozwoju sportu były zadaniem przyjmowanym na poziomie resortu.

W „strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2012 - cele i zadania” położono akcent na rolę sportu jako czynnika rozwoju, zachowania zdrowia i dobrej kondycji przez całe życie, wychowania młodzieży, zapobiegania patologiom społecznym. Rok 2004 jest uznany przez Unię Europejską jako "Rok edukacji przez sport”. Polska jest pierwszym krajem, który przez wagę ogłoszonego dokumentu czynnie włączył się do obchodów tego roku. To optymistyczna ocena. Nie można mieć optymizmu natomiast wiedząc, że 60% naszego społeczeństwa nie uprawia sportu w żadnej postaci. Niewielki procent czynnie ćwiczy w sekcjach sportowych. Katastrofalna jest finansowa sytuacja klubów sportowych.

Pewnym antidotum na „chorą” sytuację w polskiej klubowej piłce mają być, o czym już wcześniej nadmieniałem, licencje na prowadzenie działalności jako profesjonalny klub sportowy.

Zgodnie z wymogami Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) już niedługo w naszej lidze będą obowiązywały licencje. W ubiegłym sezonie zastosowano taryfę ulgową i PZPN, na prośbę klubów, dopuścił możliwość odłożenia o rok spełnienia jednego z wymogów. Teraz już żadnych ustępstw nie będzie – by grać w ekstraklasie, trzeba poważnie potraktować stawiane przez związek warunki. Ktoś może spytać po co to wszystko, przecież najważniejszy jest sport, a nie pieniądze. Ja wówczas odpowiem – najważniejszy w tej całej zabawie jest kibic, który przychodzi na mecz.

Oczekuje on, że będzie mógł obejrzeć spotkanie ukochanej drużyny, siedząc wygodnie na krzesełku, zamiast na spróchniałej ławce, a na głowę nie będzie kapała mu woda z dziurawego dachu. Uporządkowanie finansów w klubach pozwoli na uniknięcie sytuacji podobnej do tej, jaka ma obecnie miejsce w Szczecinie. Klub nie może wydawać więcej, niż ma. Żyjemy przecież w świecie, w którym trudno uciec od ekonomii i praw rynku. Przejrzystość klubowych budżetów i właściwie sporządzona prognoza finansowa sprawią, iż kibice nie będą drżeć o to, że ich drużyna z dnia na dzień może przestać istnieć. W tej licencyjnej układance ogromne znaczenie ma również wymóg szkolenia młodzieży. Istnienie naturalnego zaplecza dla pierwszego zespołu to konieczność w profesjonalnie funkcjonujących klubach51.

Wierzę, że wszystkie występujące w I lidze zespoły do końca lipca zdołają podołać wymogom licencyjnym i do rozgrywek sezonu 2003/2004 przystąpi 14 drużyn. Czasu do ostatecznej weryfikacji nie pozostało wcale zbyt wiele. Miejmy nadzieję, iż w gronie dopuszczonych, o ile sportowa dyspozycja pozwoli na utrzymanie się w elicie, nie zabraknie lubińskiego Zagłębia. Chociaż, szczerze powiedziawszy, obecnie – zwłaszcza biorąc pod uwagę kryteria dotyczące infrastruktury – sponsorowany przez KGHM klub nie należy do liderów licencyjnego wyścigu. W tym przypadku pokutuje przeszłość Zagłębia. Stadion, na którym występują lubinianie, to niestety relikt minionych czasów.52

Niefunkcjonalny trzydziestotysięczny kolos jest dużym – dosłownie i w przenośni – problemem dla dolnośląskiego klubu. Aktualnie najlepszym rozwiązaniem, przystającym do futbolowej i ekonomicznej rzeczywistości kraju, jest budowa kameralnych stadionów, mogących pomieścić 10-15 tysięcy ludzi. Przykład dał Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie tego typu obiekt doskonale się sprawdza. Oczywiście na takie bajery jak loża biznesowa, ruchome schody, elektroniczne tablice, wysuwane płyty boiska przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Póki co pozostają wizyty na arenach Ajaksu czy Schalke 04. Tak samo jak polscy kierowcy, gdy zamarzy się im jazda po autostradzie, muszą przekroczyć granicę. Niestety, jest to granica państwa, a nie województwa.53

W aktualnej strukturze administracji kraju sport podniesiono do rangi Ministerstwa. Obecnie każda ustawa jest konsultowana ze środowiskiem sportowym. Do regulowania spraw sportu wyczynowego powołano Polską Konfederację Sportu. W ustawie o kulturze fizycznej wprowadzane są zapisy rozszerzające zakres partnerstwa w realizacji zadań z samorządami, regulujące sprawy sportu w formacjach mundurowych, wprowadzające zmiany w finansowaniu ze środków specjalnych. Przygotowywane są projekty regulujące problemy sportu akademickiego. Wprowadzono zapisy w ustawie budżetowej powodujące wzrost środków na sport o 17,8% w stosunku do ubiegłego roku. Podstawowym zadaniem wynikającym z przyjęcia strategii rozwoju sportu, będzie korelacja z Narodowym Programem Zdrowia oraz programami profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej i zapobiegania patologiom społecznym.

Nasza administracja rządowa powinna brać przykład z innych krajów, które podobnie jak Polska wstępują w szeregi Unii Europejskiej, lecz nie pozostawiają sportu, a w tym piłki nożnej samemu sobie.

Takim przykładem może być Cypr, gdzie rząd cypryjski przeznaczył siedem milionów euro na pomoc dla klubów piłkarskich tego kraju. Kwota ta ma przyczynić się do dostosowania cypryjskiego futbolu do standardów europejskich, by kluby mogły wypełnić kryteria licencyjne zalecane przez UEFA.

Cypryjskie kluby oczekiwały od państwa pomocy finansowej w wysokości dziewięciu milionów euro. Ostatecznie jednak, po spotkaniu cypryjskiej federacji piłkarskiej z ministrami rządu cypryjskiego, uzgodniono kwotą o dwa miliony euro mniejszą, niż kluby spodziewały się.

Cypryjczycy będą mieli rok na dostosowanie się do wymagań UEFA, która nakazała obowiązkowo wprowadzić licencje od sezonu 2004/05. W polskim futbolu dobiega końca proces przyznawania licencji klubom pierwszej i drugiej ligi. Jak dotąd z klubów pierwszoligowych licencje otrzymało dziewięć klubów na czternaście, a z drugiej ligi 15 na 18 drużyn.54

Wprowadzenie czwartej godziny wychowania fizycznego i zaplecza obiektowego niezbędnego do jej realizacji, przewidywanego poziomu finansowania sportu, praktycznego przełożenia zadań strategii na współpracę z samorządami.55

Zwiększenie liczby godzin przebiegać będzie etapami. W 2004 roku wprowadzona zostanie 4 godzina wf w klasach czwartych szkół podstawowych a w kolejnych latach wdrażać się będzie do tego kolejne roczniki. W ramach poszerzenia godzin wf zakłada się rozwój bazy sportowej nie tylko przez budowę obiektów specjalistycznych dla poszczególnych dyscyplin sportowych, lecz także inwestycje terenowe. Zaplanowano spotkania z marszałkami poszczególnych województw, na których omówione będą wizje i potrzeby samorządów lokalnych, oraz zasady współpracy w zakresie realizacji celów strategicznych. Władze lokalne będą namawiane do zwiększenia wydatków na kulturę fizyczną i sport w zamian za większe dotacje z budżetu centralnego.

Po pierwszych latach transformacji, charakteryzujących się chaotycznym działaniem przeważającej części władz związków i klubów sportowych, zagmatwana sytuacja sportu uległa poprawie – w tym sensie, że bardziej klarowne stały się rządzące nim zasady wolnorynkowe. Zaczęto czerpać wiedzę i doświadczenie z zachodniej Europy co obecnie przynosi efekty, niestety nie dla wszystkich dobre.

Mówi się o katastrofie finansowej klubów, ale to też problem społeczności lokalnych. Już dziś padły deklaracje ze strony niektórych województw, że zwiększone zostaną nakłady finansowe w dziale kultura fizyczna i sport (dotychczas ok. 1,5%).56

Niestety, ale trzeba podjąć jakieś głębsze działania, bo rzeczywistość przynosi coraz to nowe przykłady na tragedię w polskim futbolu. Ostatnie „sukcesy” polskich drużyn w rozgrywkach europejskich pokazują dobitnie trafność tego stwierdzenia57

Ustawy mają wspomóc rozwój sponsoringu. Na poziomie centralnym zabezpieczone zostały środki na przygotowania olimpijskie. Zwiększenie środków budżetowych na sport jest dużym sukcesem, choć jeszcze mało odczuwalnym. Środki znajdą przełożenie w realizowanych programach w najbliższym czasie. Pomimo wcześniejszych obaw, sport nie stracił na przyłączeniu do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizowane jest bowiem założenie "Edukacja przez sport”, a skoro edukacja jest priorytetem, więc i sport nim jest.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.