www.eprace.edu.pl » kluby-pilkarskie » Sytuacja polskich klubów piłkarskich przed 1989 rokiem

Sytuacja polskich klubów piłkarskich przed 1989 rokiemPodrozdzialy w tym rozdziale:


Zarys historyczny początku i rozwoju piłki nożnej w Polsce


Uwarunkowania polityczne i ekonomiczne Polski przed 1989 rokiem


Sposoby zarządzania klubami przed transformacją systemową


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.