www.eprace.edu.pl » kluby-pilkarskie » Amica Wronki – nowa jakość w polskim futbolu » Wzmocnienie sytuacji finansowej zespołu poprzez utworzenie Sportowej Spółki Akcyjnej

Wzmocnienie sytuacji finansowej zespołu poprzez utworzenie Sportowej Spółki Akcyjnej

Amica Wronki był od zawsze stabilny finansowo klubem. Możny sponsor pozwala skupić się jedynie na sportowej rywalizacji. Piłkarze otrzymują na czas wszelkie wypłaty i premie. Budżet jak na polskie realia jest dość wysoki. Nie ma zadłużenia wobec ZUS ani Urzędu Skarbowego. Prezesi inwestują w infrastrukturę sportową. 

Sportowa Spółka Akcyjna Amica Sport jest ważnym elementem strategii marketingowej firmy. Działalność sportowa pierwszoligowej drużyny piłkarskiej, jej stała obecność w mediach, umacnia wizerunek i pozycję marki na rynku. Amica Wronki, trzykrotny zdobywca Pucharu Polski, uczestniczy także w rozgrywkach Pucharu UEFA. W skład SSA Amica Sport wchodzą - obok drużyny pierwszoligowej - także trzecioligowa oraz siedem drużyn młodzieżowych.
Stadion Amiki spełniający wymogi UEFA posiada 3500 miejsc siedzących oraz najnowocześniejsze oświetlenie. Sukcesy drużyny piłkarskiej przyczyniają się do wzmocnienia i upowszechnienia znaku towarowego Amiki Wronki S.A.

Źródło: Opracowanie zaczerpnięte z http://www.amica.com.pl

Dlatego też sytuacja SSA Amica Wronki nierozerwalnie jest połączona z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa produkcyjnego Amica gdyż jest on głównym sponsorem tegoż klubu piłkarskiego.

I tak odpowiednio:

Dane jednostkowe w PLN


Rachunek wyników 4q 2002 2001 2000 1999

Przychody ze sprzedaży 925 022 856 193 841 926 785 705

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 47 588 38 601 11 178 73 567

Zysk brutto 6 042 914 16 187 64 270

Zysk netto 5 152 5 373 6 580 42 439

Amortyzacja 59 703 64 701 46 932 42 913

Wydatki inwestycyjne 24 255 42 908 146 644 88 270

Bilans 4q 2002 2001 2000 1999

Majątek trwały 384 216 412 458 453 716 442 944

Majątek obrotowy 289 151 230 981 364 447 235 092

w tym gotówka i ekwiwalenty 1 802 2 320 7 227 24 696

rozliczenia miedzyokresowe 3 190 3 214 5 371 7 445

Całkowite aktywa 673 367 643 439 823 534 678 036

Kapitał własny 219 580 200 440 281 141 293 900

Rezerwy 38 873 52 019 19 042 19 042

Zobowiązania długoterminowe 137 049 171 326 209 562 178 070

Zobowiązania krótkoterminowe 276 839 218 516 297 116 173 385

Rozliczenia miedzyokresowe 1 026 1 138 16 673 13 639

Calkowite pasywa 673 367 643 439 823 534 678 036

Średnia ważona liczba akcji 8 737,50 8 737,50 8 737,50 8 737,50

Zysk na akcje 0,59 0,58 0,19 4,86

Cash flow na akcje 7,42 7,98 5,56 9,77

Wartość księgowa na akcje 25,13 32,76 32,18 33,64

Źródło: Opracowanie zaczerpnięte z http://www.amica.ic.pl/finanse.asp?rok=0&rodzaj=1

Dane Skonsolidowane w PLN


Rachunek wyników


3q2002

Przychody ze sprzedaży


720 818

Zysk (strata) na działalności operacyjnej


36 839

Zysk brutto


5 588

Zysk netto


6 230

Amortyzacja


45 568

Wydatki inwestycyjne


42 499

Bilans


3q2002

Majątek trwały


404 343

Majątek obrotowy


359 989

w tym gotówka i ekwiwalenty


8 315

rozliczenia miedzyokresowe


1 108

Całkowite aktywa


764 332

Kapitał własny


188 723

Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych


4 117

Rezerwa kapitałowa z konsolidacji


-

Rezerwy


65 122

Zobowiązania długoterminowe


141 946

Zobowiązania krótkoterminowe


363 360

Rozliczenia miedzyokresowe


1 064

Całkowite pasywa


764 332

Średnia ważona liczba akcji


8 737,50

Zysk na akcje


0,71

Cash flow na akcje


5,93

Wartość księgowa na akcje


21,60

Źródło: Opracowanie zaczerpnięte z http://www.amica.ic.pl/finanse.asp?rok=0&rodzaj=1

Amica Wronki jest jednym z największych polskich producentów artykułów gospodarstwa domowego. Obecnie największymi akcjonariuszami spółki są: Bank Handlowy (47% głosów na WZA), Fabryka Armatury sp. z o.o. (33.5%) i Holding Wronki (13%). Do publicznego obrotu zostało dopuszczonych 5,825 uprzywilejowanych walorów imiennych serii A, 728,000 akcji serii B i 2,184,500 akcji serii C. Te ostatnie będą przedmiotem publicznej subskrypcji. Cena emisyjna zostanie określona na podstawie procesu book-buildingu (budowanie książki popytu, czyli na podstawie wstępnych deklaracji inwestorów), nie może być niższa niż 28 zł. Subskrypcja rozpocznie się 30 maja i zakończy 23 czerwca. W transzy dużych inwestorów spółka zaoferuje 1.795 mln akcji (zapisy od 30 maja do 4 czerwca), w transzy małych inwestorów 289,500 walorów (zapisy 2-9 czerwca, a w transzy zamkniętej 100,000 akcji (zapisy 2-9 czerwca). Ubiegłoroczne przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 362 mln zł, a zysk netto 25.3 mln zł. Pieniądze z emisji zostaną przeznaczone na redukcję zadłużenia długoterminowego oraz na inwestycje.

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż firma zarówno jak i klub reprezentują wciąż polepszające się wyniki finansowe. Klub jest chętnie finansowany przez zakład, ponieważ znajduje się w pierwszej lidze i godnie reprezentuje markę firmy. Ponieważ w Polsce piłka nożna odbierana jest jako niemalże sport narodowy wiedza o firmie i jej produktach dociera do coraz szerszej liczby konsumentów stymulując tym samym wzrost sprzedaży jej produktów, a co za tym idzie realny wzrost cen akcji i poprawę finansową na ciągle zmiennym rynku.

Podczas etapu przyznawania licencji na sezon 2003/2004, Amica Wronki jako jeden z trzech tylko klubów I ligi ją otrzymał, spełniając wszystkie , bardzo wyśrubowane jak na Polską Ligę wymagania:

I należy przyznać, że obiekty Amiki Wronki prezentują się skromnie, ale okazale. W dużym stopniu jest to zasługa dobrego gospodarowania klubowym budżetem oraz łaskawości solidnego sponsora.


. Źródło: http://www.amica.com.plkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.