www.eprace.edu.pl » kluby-pilkarskie » Od Wisły Płock do Wisły Płock » Możny sponsor w klubie z Płocka

Możny sponsor w klubie z Płocka

Dość stabilny skład i solidne podstawy finansowe to główne atuty Wisły Płock. Klub ten jest jedną z 203 spółek prawa handlowego jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna jest największym producentem i dystrybutorem paliw. Spółka powstała w 1999 roku w wyniku połączenia Petrochemii Płock S.A. z Centralą Produktów Naftowych S.A. Zintegrowany kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do dziesięciu najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie.

ORLEN prowadzi działalność w zakresie przerobu ropy naftowej na szeroki asortyment produktów takich jak: benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.47

Firma ORLEN posiada lub kontroluje przez umowy patronackie największą sieć stacji paliw w Polsce, która na koniec czerwca 2002 roku obejmowała blisko 2000 stacji paliw (pod logo ORLEN, CPN i Petrochemia Płock S.A.).

Fundamentalną zasadą Zarządu ORLENU jest stałe tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej i strukturalnej oraz osiąganie najwyższych standardów w działalności operacyjnej. W najbliższych latach firma chce utrzymać status światowej klasy producenta i dystrybutora dominującego w Polsce na hurtowym i detalicznym rynku paliw. Zamierza stać się głównym wytwórcą i dostawcą wysokiej jakości produktów petrochemicznych na rynek krajowy i zagraniczny. Natomiast w procesie aliansów i połączeń kapitałowych planuje pełnić funkcję podstawowego filaru przyszłego międzynarodowego konsorcjum naftowego w Europie Środkowej. Pozycja rynkowa i potencjał ORLENU uprawnia do odgrywania najważniejszej roli w procesach konsolidacyjnych sektora paliwowo-energetycznego centralnej części kontynentu.

Powyższe cele ORLEN zamierza realizować poprzez:

Podstawowe dane finansowe spółki

Według MSSF, miliony PLN 1Q 2003 1Q 2002 Zmiana
Kapitał własny 8 704 8 024 8,47%
Przychody ze sprzedaży 4 962 3 502 41,69%
EBIT 590 179 229,61%
EBITDA 900 453 98,68%
Zysk netto 355 66 437,88%
Zysk netto (LIFO) 205 23 791,30%
CF z działalności operacyjnej 256 337 -24,04%

Źródło: http://www.orlen.pl/5/3/1/

Akcje PKN ORLEN S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 26 listopada 1999 roku. W formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) akcje Spółki notowane są również na londyńskiej giełdzie London Stock Exchange. Obrót kwitami depozytowymi ORLENU odbywa się także w USA, na pozagiełdowym rynku OTC. Możemy zauważyć, iż dane finansowe firmy przejawiają dobre wyniki wobec trudnego otoczenia rynkowego. W pierwszym kwartale 2003 roku PKN Orlen, osiągnął rekordowy zysk netto w wysokości 355 mln zł. Był to wynik ponad pięć razy lepszy niż przed rokiem. Według podanych przez firmę informacji, w pierwszych trzech miesiącach tego roku zysk netto PKN Orlen, liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości, wzrósł do 355 mln zł, z 66 mln zł rok wcześniej. Rekordowe wyniki firmy związane były między innymi z wojną w Iraku.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.